Živali na Kočevskem

Kočevsko je svojevrstna pokrajina na visokem Krasu. Doma in v svetu poznajo pokrajino po izjemno ohranjenih gozdovih, bogatem živalskem svetu in pestri zgodovini. Obsežni predeli Roga, goteniškega Snežnika, Stojne in Male gore ter grebenov nad reko Čabranko in reko Kolpo, so tako eno izmed najobsežnejših bivališč velikih zveri - medveda, volka in risa. Območje obsega kar 737 kvadratnih kilometrov.

Kraško pokrajino bogati zanimiv podzemni svet s številnimi kraškimi jamami, vrtačami, kraškimi polji in ponikalnicami.

Redke in ogrožene živalske vrste

Rjavi medved (zveri)
Telo ima pokrito z gosto, svetlo do temnorjavo dlako. Zadržuje se v sklenjenih, velikih gozdnatih predelih. Aktiven je v mraku, predvsem v ponoči. Dobro plava, pleza, teče, je samotar. Pari se od aprila do avgusta, brejost pa traja od 7 do 8 mesecev. Navadno skoti 2 do 4 mladiče.

Ris (zveri)
Ris iz Kočevskih gozdov je največja evropska mačka. Hrbtno stran ima rdečkasto sivo in nejasno lisasto, trebušno pa belo. Na ušesih ima značilne čopke. Je visokonog, s kratkim repom, ki je na koncu črn. Pari se februarja v marca. Mladiče skoti v maju ali juniju.

Divja mačka (zveri)
Samci so sivkasto črni, samice rumenkasto sive. Rep ima Kratek, v košat na koncu črn. Najpogosteje se zadržuje v Težko prehodnih gozdovih, grmovnatih stepah, poraslih goratih območjih. Aktivna je v Mraku v ponoči. Prebiva v votlinah, lisičinah, jazbinah v kunčjih rovih.

Volk (zveri)
Zadržuje se v širnih gozdnatih območjih v sebi izogiba človeški bližini. Aktiven je v Mraku v ponoči, pozimi živi v krdelu, poleti pa kot samotar. Samica skoti od marca do aprila 4 do 6 mladičev.

Navadni jelen (sodoprsti kopitarji)
Poleti je rdeče rjav, pozimi rjavo siv. Samec ima podolgovato glavo z razvejanim rogovjem, samice pa so brez rogovja. Živi v skupinah, le močni Samci so samotarji.

Modras (luskarji)
Kača, ki doseže velikost do 90 centimetrov, ima konec gobca privihan Navzgor proti rožiček. Na hrbtu ima značilno temno cikcakasto progo. Rad ima skalne predele, porasle z grmovjem. Aktiven je ponoči. Hrani se predvsem z mišmi, krti v manjšimi pticami. Je ZELO STRUPEN.

Redke in ogrožene rastlinske vrste

Jelenov jezik (praprotnice)
Ima usnjate, kratkopecljate liste z jezičasto ploskvijo inčrtalastimi, poševnimi trosišči. Raste v vlažnih, senčnih gozdovih.

Šotni mah (mahovi)
Stebelce je močno razvejano. Stebelne lističe razlikujemo od lističev vejic po mrtvih celicah, ki služijo za Amerikanke vode. Raste na vlažnih travnikih, v gozdovih proti.

Rebrenjača (praprotnice)
Iz debele korenike poganjajo enkrat pernato deljeni listi s suličasto ploskvijo. Jalovi listi, ki prezimijo, se oblikujejo po zemlji v razprostrto rozeto, plodni listi pa so pokončni in ne prezimijo. Raste v vlažnih gozdovih na zakisani podlagi.

Ozkolistna Narcisa (narcisovke)
Rastlina z belimi cvetovi: Prašniki so nameščeni v isti višini ob zrelosti in lepo vidni v cvetni cevi. Raste na travnikih, čebulica je občutljiva na gnojenje.