Delo z EV panji - Eko Voja

Delo z novimi panji RV - Rodna Voja in EV - Eko Voja je zelo podobno, le da so prvi panji RV bolj prostorni ter je potrebno sate žičiti. Na tem mestu bil dal nekaj podatkov o EV panjih, ki so namenjeni za ekološko pridelavo sortnih medov. Zelo zanimiva je pridelava medu v satju. Izkušnje čebelarjev govorijo, da s spremembo tehnologije nikoli ni zadosti posod za med in panjev za nove družine.

Delo s čebelami se v glavnem nanaša na delo z nakladami. Te so pri EV panjih nizke, v višino merijo le 130mm in lahko sprejmejo 8-9 kg medu. Z njimi brez večjih težav lahko delajo ženske, upokojenci in otroci.

 

•    Čebeljo družino lahko zazimimo v dveh, treh ali štirih nakladah. Naklade obračamo tako, da se satniki vedno križajo!! Višina satnika zagotavlja, da nobena družina ne bo odmrla zaradi lakote. V vrhnji nakladi je potrebno zagotoviti 10 medenih satov. Pred zimo je treba opraviti kontrolo in ustrezno ukrepati. Križanje naklad omogoča posebno mikro klimo v panju, omogoča hitrejše gibanje čebel ter boljšo ventilacijo. Vsaka družina tudi slaba bo prezimila najmanj v dveh nakladah. Posledica tega je tudi, manjša rojivost čebel in večji donosi in možnost vzreje velikega števila rezervnih družin.
•    Spomladi lahko izenačujemo čebelje družini, saj duružine ki imajo manj kot 4 dm2 zalege, brez večjih teža sprejmeje 1 sat pokrite zalege od bolj živalnih družin.
•    Pred pričetkom glavne paše – 40 dni – prestavimo naklado z zimsko zalogo hrane (brez zalege) z vrhnje pozicije, na dno panja – dražilno krmljenje. Prazne naklade vedno dodajamo pod gnezdo za razvoj čebelje zalege in skladiščenje cvetnega prahu.
•    Pri Ev panjih ni potrebe za prestavljanje zalege, saj se to dela z nakladami veliko hitreje in bolj učinkovito. Satnik EV – EKO VOJA ima najmanjšo razdaljo od satja do satja med dvema nakladama, kar skupaj znese 20mm ali 8+4+8 mm (Zgornja + spodnja nosilna letvica satnika + prehod med sati)
•    Zgornja letvica јe visoka 8mm in normalno bez zviјanja lahko nosi 1kg medu. Širina satnika јe 25mm, a dolžina 390mm. Spodnja letvica je dolga 360mm, široka 20mm in visoka 4mm in nima nikakršnih utorov. Stranska letvica јe visoka 122mm, široka 35-36 mm in debela 6 mm. Na zgornji strani se nahaja izrez za nosilno letvico satnika, širine 25 in debeline 8 mm, a na spodnji strani je »folc« -pero. Spodnja letev satnika je širine 20 mm. Bočna letvica je enako široka po celi svoji dolžini 35-36mm.

•    Satnikov ne ožičujemo in ne dodajamo satnic. Za vse to poskrbijo čebele same. Medene naklade odstranjujemo takrat, ko je ves med prekrit z voskom (zazidan).
•    Medene sate lahko takoj iztočimo. To je še posebej uporabno, če pričakujemo intezivno in dogotrajno pašo. V kolikor čebelar nima sredstev za draga radialna točila, se lahko odloči za prešanje medu ter zbiranje ekološko čistega voska za nadaljno predelavo v farmaciji ali kozmetiki. V takih primerih čebelar izreže med v satju in ga odlaga v sode ter nato s pomočjo preše loči med od voska.
•    Možna je tudi pridelava medu v satju. Za to so na voljo posebne plastične kasete. V vsak EV satnik lahko vstavimo 4 kasete.
•    V nizkih nakladah se lažje pridobiva sortno čist med.
•    Matična rešetka ima svojo funkcionalnost pred nastopom glavne paše, ko želimo matici omejiti zaleganje ter po točenju medu, ko je pričakovati nadaljnje medenje. Matično rešetko damo na prvi nastavek, v katerem je matica in cca 30.0000 praznih celic. To zadošča za dober teden dni, nakar je treba pod zalego postavi prazno naklado. Rezultati bodo resnično enkrtani. Prazne naklade v medišču dajemo takoj nad matično rešetko. Če jih je več, poskrbimo za rotacijo mediščnih naklad, polne so vedno na vrhu.
•    Po končani glavni paši je obilo čebel. Tedaj pripravljamo rezervne družine. V enem nastavku lahko imamo tri plemenilčke. Izkoristimo čas v maju in junijiju za pripravo najboljših matičnjakov.

Nekaj slik RV panja
https://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/roemergrund/albumid/5460840449575465777?alt=rss&kind=photo&hl=sl