• Kočevski gozdni med z zaščiteno označbo porekla  • Spoznajte enkratno naravo Kočevskih gozdov, od koder nam kranjska čebela prinaša ta naravnost vrhunski med  • Čebelarska oprema in delo z RV nakladnimi panji

oznacba porekla slo sl pdo zascitena oznacba porekla

KOČEVSKI GOZDNI MED

"Med najvišje kakovosti v svetovnem merilu.
Iz neokrnjenih Kočevskih gozdov in pragozdov.“

Kočevski gozdni med sodi v skupino najbolj kakovosthih medov v svetovnem merilu.

Ima zaščiteno označbo porekla, zato mora biti pridelan na širšem območju Kočevske, hkrati pa upoštevati stroga določila, ki jih prinaša HASAP.

Širše območje Kočevske sodi v preddinarsko in dinarsko območje. Kočevsko je svojevrstna pokrajina na visokem Krasu. Obsega kar 737 kvadratnih kilometrov.

Čebele se pasejo na izrazito gozdnatem območju z zelo pestro floristično sestavo. K floristični pestrosti prispeva tudi vegetacija gozdnih obronkov, travišča in močvirna vegetacija.

Za območje je značilno ekstenzivno kmetijstvo, kjer prevladuje živinoreja na travnatih površinah. Čebele se pasejo v ekološko neokrnjeni naravi, kar daje čebelarjenju dolgoročno prednost.

V domači shrambi naj bi vedno bil kozarec medu. Prehladi, zatečeno grlo, pomanjkanje energije, rane... Za vse to je učinkovit med. Seveda pa mora biti 100% naraven, da je učinkovit.

Trenutno je na širšem območju Kočevske vključeno v certificiranje le manjše število čebelarjev, ki ustrezajo najvišjim standardom kvalitete medu. Certificiran med je pakiran s posebno certificirano prelepko.


DRAGAN STIJEPIČ
  ČEBELARSTVO ROEMERGRUND